Dålig tajming

När vi två växte upp, på varsin ö utanför Vaxholm så fanns det inte på världskartan att ett liv kunde se annorlunda ut, att naturen skulle kunna vara förskaffad på ett annat sätt. Och vårt vatten runt om oss var vägar som tog oss till skolan, till jobbet, till affären och till kompisarna på det mest självklara sätt. Det är fortfarande så, Stockholms Skärgård  räknas som en glesbygd längre ut i havsbandet där det fortfarande bor människor. Vi växte upp i mellanskärgården där det är mer befolkat men inte mer befolkat att Tjoppe och hans bror var mer eller mindre de enda barnen på hans ö under sin uppväxt. Genom att ta Vaxholmsbåt, vägfärja, egen båt, svävare och till och med helikopter så har alla sina egna sätt till att kunna transportera sig mellan öarna.

När vi växte upp och så även idag så måste ju alla barn ta sig till skolan. Visst hände det ett par gånger att vädret hindrade, men oftast inte. På vintern kunde det se ut som på bilden ovan. Där syns kastellet och på styrbordssida om båten så låg själva hjärtat i form av Vaxholms stad. På babords sida så tog man vägen till Tjoppes ö Stegesund. Och stävade man rakt fram och gick runt kastellet så kom man till Helenas ö. Rakt fram fanns Tynningö och Ramsö med flera öar.
Förr i tiden så var denna naturliga marina koppling helt naturlig i de flesta svenska hamnstäder. Men allt oftare så förvinner kunskap, vilja och ambition till att vilja bevara denna livsådra. Stockholms Skärgård är ett av Sveriges stora turistmål, långt ute på öarna finns affärer, skolor och lanthandlare. När man beställer hem virke för att bygga på sin kåk ute på ön så beställer man transport av virket och då kommer det en båt som tippar av det på önskad kaj. Det finns skärgårdsturer och pensionat, stugor och hotell. Det finns många små företagare och de finns de som lyckats skaffa sig ett liv i skärgården där de jobbar mycket på distans hemifrån och kanske bara behöver ta Vaxholmsbåten in till Stockholm ett par gånger i veckan. Skärgården är en vinstmaskin för samhället såväl ekonomiskt som hälsomässigt. Bättre rekreationsmiljö får man leta efter
 
 
I Halmstad finns det ingen skärgård men nog finns, eller snarare fanns det, marina inslag av äldre karaktär. Tylön var förr i tiden befolkad och här bodde fyrvaktare och det betade kreatur på ön. Idag är det ett naturreservat och under delar av året så tas hänsyn till det rika fågellivet och då får vi människor inte störa. I omgångar har man arbetat för att kunna ha turer ut till Tylön, med övernattning i fyrbostäderna och viljan att utveckla möjligheten till café. Entreprenörerna inom detta område möter dock på rätt stort motstånd då det är svårt att köpa in idéerna hos myndigheterna och få support av rätt slag. En avgrund i kunskap skiljer människor åt på hur man ser på vår kust på olika platser i landet, där det fungerar ypperligt på sina platser, men inte alls på andra platser.
 
Vi hade en vilja att sätta Halmstad återigen på den marinkulturella kartan med en gammal fisketrålare som till formen snart kommer att vara ett minne blott. Vårt fartyg är den som hållbarhetsmässigt inför framtiden är bäst byggd (enligt en nationell fiskebåtsinventerare). Vad vi menar är att den är inte bevarad som en gammal träskuta där drev tätar mellan borden. Sådana fartyg finns det fullt av i Danmark och Norge men i Sverige så har man valt bort att bevara kunskapen och viljan till att behålla den typen av fartyg. Nä vårt fartyg är byggt så att det är nästan så vi vågar sätta en förmögenhet i att detta kanske är den enda fiskeskutan kvar med sin skrovform som ännu ligger i vatten om 50 år. Finns det några till så är det på orter såsom Lysekil där man med stolthet håller liv i sin gamla fiskebåtshistoria.
LL158 Sandö (LL står för Lysekil, alla fiskebåtar hade sina hamnsbeteckningar genom sin förkortning. I Halmstad heter fiskebåtarna HD)
LL158 Sandö är ett av stadens stora stoltheter. Den före detta fiskebåten som fiskade ända borta mot Shetlandsöarna . Sandö byggdes 1948 av Löfbergs varv i Rönnäng på Tjörn. Man arbetade utan ritningar enligt tusenårig hantverkstradition. Då var Sandö Sveriges största träbåt. Skrovet är av ek. Han – för Sandö är en han – är 24,6 m (82 fot) lång och 6,6 m bred. Utan last är djupet under vattenlinjen 3,6 m och höjden över är 2,5 m. Masten reser sig 11 m över däck. Sandös första motor var en tändkulemotor med det klassiska dunket. Sandös tredje motor sattes in 1988 och fyller hela maskinrummet. Bara motorn väger 18 ton.
 
När storbackefisket upphört fick Bohusläns museum ta emot en del av Sandös utrustning. Den visas nu i basutställningen Kustland. De senaste årtiondena har fiskenäringen upplevt stora problem och omställningar. Träfiskebåtarna kan inte längre konkurrera, de är tungarbetade och omoderna. Sandö ligger tills vidare kvar som ett flytande museum i hamnen i Grundsund fram till det att Bohusläns museum kan sätta planerna på en ny båthall i verket och resurser tillskapats att ta in Sandö.
 
I Lysekil så ser man LL158 Sandö som ett flytande kulturarv och man skulle aldrig få för sig något annat.
 
Kanske mer känt är kanske föreningen L Laurin. Föreningen L Laurin i Lysekil bildades 1993 och har över 1300 medlemmar. Enligt föreningens stadgar är syftet:

Att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen vill också bevara och bruka veteranbogserfartyget HARRY som är både K-märkt och klassat som traditionsfartyg.

 På tändkulemotorns dag så fylls Lysekil av besökare och för vårt hjärta för det marina livet och vårt gamla marina arv är detta så fantastiskt roligt. Det finns så få flytetyg kvar av dessa slag så det är en skymf att inte värna om dessa och ta ansvaret för att något ska finnas kvar för framtiden.
 
Även i Halmstad finns det gamla marina båtar värda att ta fasta på. Bogserbåten T/B Hero inte minst som kom från Kanada till Sverige 1949 och hon har huvudsakligen haft sina hemmahamnar mellan Halmstad och Göteborg men företrädesvis så har hon legat i Falkenberg där hon också hetat HERO af Falkenberg.
Jo tro det eller inte men det är samma fartyg som ligger intill kaj i Halmstad. Hon är ett kulturarv helt klart.
 
Vi har på vårt fartyg lagt ner 18.000 timmar för att ställa om vår gamla fisketrålare till någon som ska kunna fungera i moderna tider. För det är ju så som man måste göra, hitta en ny funktion för sitt flytetyg (det var det man missade med skolfartyget Najaden). I vår kompetens kring båtar och verksamheter så föll det sig naturligt att bygga om vårt fartyg till restaurang- och cafébåt. Inte helt enkelt gjort där man ska kunna klara alla byggkrav som ställs på ett restaurangkök i moderna tider, men vi klarade det! Det kostade sina miljoner. Men kul var det och lyckat var det.
 
Däremot är det inte helt enkelt att få de nycklar man behöver för att möjliggöra sina visioner när kunskapen brister hos beslutsfattare kring de marina frågorna. Vi hade och har fortfarande visioner om restaurangen M/S Sunshine där vi vill kunna erbjuda människor ett stycke marin historia och kunna avnjuta skaldjur och god dryck i glada vänners lag. Samtidigt som solen glittrar på vattnet och vår gamle skald Evert Taube med sin raspigaste röst gör någon med oss människor. Att få oss att njuta av miljön och locka fram gamla minnen och det som vi flesta är förknippat med svensk solig sommar. Det är inte en slump att Pripps Blå-reklamen utspelar sig i skärgården.
 
I vår ambition som entreprenörer så finns även sidospår där vi renoverat en gammal snipa som ska kunna hyras ut för att gå i Nissan, där vi ville erbjuda Halmstadbor och turister möjligheten att på Nissans vatten kunna ta sig en tur under broarna. Och att kunna lägga till uppe vid Laxön för att kliva in i deras fantastiska oas för en kopp kaffe innan man puttrar ner mot hamninloppet igen. Affärsidén ligger färdig och arbetet ligger i ”lajnen” och kan sparkas igång vilken sekund som helst, endast ett kapell och fendrar ska fixas först.
 
Men här faller vi på nytt då vi som entreprenörer inte vet om vi vågar. Idéerna är helt underbara, vi minns bara den sommaren som Halmstad hade Paddan-båten som gick under broarna, vad mysigt det var. Men i brist på återkoppling och tydlig vilja från tredje part så står vi och stampar. Vi försöker finna våra vägar för genomföranden. Kanske är platsen fel. Kanske är Lysekil eller Vaxholm eller någon annanstans den bästa platsen. Det är bara det att på dessa platser så finns det redan detta utbud. Där finns redan turbåtar och restaurangbåtar för det har varit en tydlig vilja att man vill ha det så.Och det är av den anledningen som det ännu inte finns i Halmstad, för besluten och möjliggörandet faller utanför entreprenörens möjlighet att påverka. Det löser sig nog, det gör det alltid. Men det skulle kunna bli så bra och vi är inte fullt övertygade om att det blir något i framtiden om man som beslutsfattare inte passar på när det kommer någon entreprenör som är villig och har kunskapen och förmågan till att genomföra sin del. Så länge en tydlig vision inte visas och möjligheterna inte skapas så vågar vi inte satsa. Vi var nog för tidigt ute helt enkelt, det blev en dålig tajming
Så vacker bild, att ersätta den med en modern plastsnipa går inte riktigt. Hur mycket vi än vill.
 
Alle man på däck!
 
Tjoppe och Helena
 
 

Ute på havet

I vinter har vi installerat en roderindikator och nu åkte vi ut på havet och ställde in den. En synnerligen vacker dag på havet.
En solig men fortfarande lite kylig dag. Vi fortsätter utvecklandet av M/S Sunshine, arbetet tar ju aldrig slut så att säga utan det finns alltid förbättringar och utveckling. Främst avseende framförandet i form av navigationsutrustning men även ankarspelet och räcket runt om står på arbetsordern.
 
För övrigt så undrade någon om vi var en stillaliggande båt. Nästan alla båtar ligger mestadels i hamn, men självklart så fungerar hon. Men med vinter och kallt och mycket blåst och så även isbildning så går man ju inte ut på havet lika ofta under vintern. Det mörknar dessutom väldigt fort. Fast om hon fungerar?? Jo hon fungerar mycket bra, gamla Bettan.
 
Nu ska vi ställa in nästa instrument inom kort så det blir snart en tur igen.
 
Skepp o Hoj
 
Tjoppe och Helena
 

På Skoj

Livet innehåller för lite lek. Och för mycket allvar. Särskilt när hälsan inte är med en så blir man varse om detta. Och det är i dessa stunder som man ibland reflekterar över vår värld. Allt ska vara så korrekt, och inte minst genom oskrivna lagar så ska vi följa det som anses vara normalt. Annars är du avvikande. Annorlunda. Ibland protesterar någon som gör något som får en härlig effekt på samhället, likt en liten tjej som startade Rockasockorna-rörelsen där alla för en dag uppmanas gå i två oliktmönstrade strumpor. Allt för att hon vill markera och påvisa att det är ok att vara annorlunda (hennes storasyster har downs syndrom).
 
Vi två tycker om att leka, vi lekte ju redan som barn. Men vi har nog haft en rätt lång period bakom oss där vi inte rört oss i en så leksam miljö och heller inte orkat plocka upp leken i oss. Stress och tidsbrist dödar leken och skrattet. Nu har vi tagit fasta på leken igen..vi hade för en stund glömt av den.
 
Som kommentar på förra inlägget så fick vi en återkoppling från Helenas dotter. Som tyckte att alla de människor som gör intrång på båten, borde få gå på plankan som straff. Det låter ju rätt elakt så säg. Men så fick Helena upp synen för sitt inre, att likt skapat som ur miljön ur Disneys film Peter Pan med självaste Kapten Krok, låta våra oinbjudna gäster bli kommenderade upp på en bättre landgång som slutar med ett steg ut i Nissan. I Peter Pan-filmen så är Kapten Krok maniskt rädd för krokodilen som bor där. Krokodilen tickar, om vi minns rätt så är det för att han svalt en klocka och det är krokodilen som en gång ätit upp Kaptens Kroks hand så han fick ersätta handen med en en krok. Och efter den dagen så går han under benämningen Kapten Krok (vad han hette innan verkar dock ingen veta)
 
 
Våra oinbjuda gäster behöver dock inte vara rädda för någon krokodil i Nissan i alla fall.
 
Att Helenas barn minns filmen in i minsta detalj beror nog på att den rullat i barndomshemmet ett hundratal gånger. I en odubbad engelsk version utan svensk text så blev det en bra språklektion. Och barnen hade skoj. När inte det tittades på film så lekte man, fyra barn hänvisade ut på bonnvischan bland koblajjor och långt från kompisar och måttlig mängd med leksaker. Än idag när de får möjlighet att ses så leker dessa fyra kidsen tillsammans, där äldsta i år ska fylla 30 år. De är fyllda med hyss och de busar och gillar att reta gallfeber på deras stackars mamma. Men att se att de fortfarande leker och har kul ihop och där ingen konkurrens råder mellan dem värmer gott i mamma-hjärtat. Tyvärr ges inte tillfällena för ofta, men kanske det är just av den anledningen som stunderna förvaltas riktigt bra.
 
Vi har en vän som vill sälja lite leksaker, och om någon är intresserad av dessa ting så lämna ett meddelande så förmedlar vi kontakten. Radiostyrda båtar finns bland annat. Själva är vi nog lite aspiranter på segelbåten.
 
 
Vad sägs om denna Riva-båt. En riktig båtklassiker där det ingår ett par brudar som ligger på däck och solar. Riva-båtarna är klassiska båtar, ritade av en av världens skickligaste båtdesigners Carlo Riva. Italiens egna CG Pettersson. Men nu talar vi lack och fernissa och lyx och flärd, vilka båtar, en riktig Riva i St Tropez och så har du inga brudar i hårdplast på ditt däck längre (men möjligtvis silikonförsedda). Och här har du chans att köpa en egen, visserligen får du stå och köra den från land då det bara är en modell. Men priset skiljer också. Vi vet inte vad vännen har tänkt sig för pris alls men först måste man ju veta att man vill ha sig en Riva. Snygg såväl i bokhyllan hemma som i vattnet där du kan leka av dig. Lämna kommentar om du känner dig leksugen.
 
Den här är Helena aspirant på. Men först till kvarn gäller. Så ser ni en pytteliten segelbåt i Nissan i sommar så är det kanske Helena som tar sig en tur. Lite kryss, slör och läns. Kanske man kan använda den som postbåt, man fäster en lapp på däck och seglar till mottagaren. Vi skulle kunna skriva ”fika på M/S Sunshine kl 15”  på lappen och segla över till Konstruktörens båt. Men jobbigt om båten hamnar fel, Kustbevakningen kanske dyker upp med en kanelbulle i högsta hugg.
 
En tuff liten fiskebåt. Nu har du chansen att äga en fiskebåt precis som vi. Fast denna kräver inga dyra upptag på varv och underhållet är enklare. Häng i en lina ner i vattnet med krok och en daggmask och vips så har du en äkta fiskebåt. Jäkla så skoj. Nu kanske inte det är tanken men visst vore det häftigt och till middagen kan du väga på dina hälar och dra i hängslena likt en gammal garvad sjöman och förkunna -Jo i dag fick jag en storfångst när jag var ute med fiskebåten min, fångsten vägde halva båtens vikt!!
Eller varför inte denna. Krävs ingen skepparexamen ens för att framföra. Kolla in detaljerna, tågvirket, frälsarkransen och livflotten. Inte konstigt att det kliar i fingrarna.
 
Som sagt, dessa och säkert mycket mer, även ting som flyger i luften (alltså de exploderar inte) finns att köpa. Väl bevarade men begagnade och det torde göra något åt priset. Hör av er så förmedlar vi kontakt. Lämna en kommentar i inlägget om du är intresserad.
 
I väntan på att få äga en radiostyrd segelbåt så håller Helena på att slipa på en liten träbit i småstunder. Hon såg på Martin Timell hur man gör drivved på konstgjord väg. Och en liten tidningshylla är nu tanken att få se dagens ljus. Det går inte fort, det är meningen att det ska vara lekfullt och då vet man aldrig hur lång tid saker får ta. Men resultatet kommer att redovisas i ett kommande inlägg. Litet lagom projekt. Det viktigaste är att det är skoj. Allt annat är oviktigt.
 
Hela havet stormar!
 
Tjoppe o Helena
 
 
 
 
 
 

Fripassagerare

Vi hade turen att vi valt att tillbringa fredagkvällen ombord. Lite god mat, pepparstek med svampsås.
 
Helena har deklarerat krig mot sina tarmar och försöker bekämpa fienden med att inte äta så mycket. Desto mer mat blev det över till Tjoppe. Han åt för mycket. Så det slutade med att vi båda hade ont i magen.
 
När vi tillbringat kvällen som vi brukar göra. Tjoppe tittar på tv och Helena sover Tv, så vaknar Helena till plötsligt. För hon hör något. -DET ÄR NÅGON OMBORD!!
 
Nu kan man köpa vakthundar. Eller så kan man köpa sig en Helena. Efter diverse tidigare olyckstillbud och inte minst förra årets inbrott mitt i natten ombord. Där Tjoppe stod i handgemäng med banditerna ombord, där han sög tag i ena killen som precis skulle ge sig på ena dörren med vinylhandskar på och tillhygge i handen, och det uppstod tumult. Och Helena ringer 112 ståendes barfota i snön i endast morgonrock på. Och det kommer tre polisbilar i blåljus och högsta volym insladdandes och får fatt i dem. Ja det var då det. Men sedan den dagen så har Helena utvecklat ett sjunde sinne på att uppfatta när något inte står rätt till ombord. (undrar just när rättegången blir av, vi har inte hört något)
 
Tjoppe litar till hundra procent på Helenas larmsystem nu när Helena återigen slår larm. Han går upp och tittar, öppnar dörren och lyssnar. Ingen där. Sen går han och dricker juice. Inget konstigt med det. Därefter går han in i byssan och öppnar dörren där. Och då ser han något spegla sig. Han går in igen, sätter på sig skorna denna gång för det regnar och det är blött på däck. Och där, bak i aktern, så sitter tre killar och röker. Som att det vore deras båt bara sådär.
 
Om killarna bara hade känt till Tjoppes berömda näsgrepp som en kille förra året fick känna på. (Det går till genom två fingrar trycks in i näsborrarna och en tumme på näsryggen och sen klämmar man till, då blir vederbörande mycket lugn). Ja om killarna bara hade känt till denna risk med att råka riskera att få sig ett näsgrepp – ja då hade de inte valt vår båt att göra intrång på, den saken är säker.
 
Nu uppfattade Tjoppe snabbt att killarna var rätt unga, och de såg rätt harmlösa ut. Så han frågade först bara kort om de var läskunniga och pekade på skylten. (man måste passera en avspärrning där det står PRIVAT på). Jo de kunde läsa men deras ursäkt var att de ville sitta nära vattnet. Tjoppe berättade då att man inte bara får kliva på andras båtar (det är brottsligt helt enkelt) och bad killarna gå iland. Och de gjorde snällt som Tjoppe sagt till dem. Och de lommade vidare i regnet. Klockan började närma sig 23.00.
 
Vi blir gång på gång varse om att larm ombord och hög närvaro är ett måste. Det är ofta rätt fräcka metoder där vi haft intrång åtminstone fem gånger nu. Fast bäst är väl den gången det dök upp en högljudd full tjej som klev in ombord. Vi låg och sov. Tjoppe naken som brukligt. Varpå Helenas larmklocka varnade och larmet gick: -det är någon ombord! och Tjoppe springer upp för trappen. Naken med saken dinglandes som ett extra vittne. Och han skrämde livet ur kvinnan där han dök upp utan en tråd på kroppen. Inbrott är inte ok, att kliva in utan lov mitt i natten hos någon är inte ok. Tjejen har troligtvis inte hämtat sig än.
 
Tjoppes näsgrepp är även Konstruktören lite rädd för. Han valde att provsova sin nya soffa ombord en helg. Och så frågade han om det var ok att eventuellt låna vår toalett om han skulle behöva göra ärende under natten. -Eller riskerar jag ett näsgrepp då??? Frågade han oroligt. Helena la in ärendet i sin larmlista så var läget lugnt. Inget näsgrepp den natten. Men inte ens Konstruktören kliver ombord när som helst då han vet vilket effektivt vapen vi har att ta till vid intrång.
 
Ja ja, så kan det gå. Läget lugnt. Men så vaknar Helena under natten, har svårt att sova. Det här att Tjoppe trillar i vattnet och försöker drunkna (inte avsiktligt) och att det blir inbrott, gör att varningssystemet lätt aktiveras. Och varje gång något otrevligt händer så görs sig minnena påminda. Det känns som olyckorna lurar runt hörnet. Helena överväger ett tag om hon ska söka läkare med att få hjälp med att klippa av någon nervtråd eller två i hjärnan. Men ångrar sig snabbt och beslutar sig för att dricka en kopp te istället. Det hjälper.
 
Gå på plankan!
 
Tjoppe och Helena
 
 
 

M/S Moonshine

Snart kan vi sjösätta vår mindre båt som Tjoppe jobbat flitigt med under mörka vintermånaderna.
 
Det luktar gott, roslagssmörja och fernissalagrena ligger blankt och tjockt. En Albinmotor och nostalgikänsla till max. En båt att fira midsommar i med picknick-korg, jordgubbstårta och kaffe, solsken, svensk flagga och kluckkluck från havet. Inte annat än att man längtar till sommaren även om våren är lika kanon. Kan man hälla bromsvätska på klockan nu???
 
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat det slå.
Så länge solen den glittra på böljan den blå
 
Tjoppe och Helena

Jag hade en gång en dröm..

Jo den kan vi nog alla, den gamla visan. Jag hade en gång en dröm, med segel o ruff o köl. Och så vaknar Helena mitt i natten, av en högst påtaglig och stark dröm. Hon drömde att hon som är läget nu, hade plockat undan kassaapparaten, och avanmält båten på alla tillstånd avseende livsmedel o alkohol. Och att hon vid ett tillfälle när hon är på båten råkar titta ut på kajen. Och där ringlar sig en lång kö, säkert tvåhundra människor står och stampar otåligt. Men glada i hågen. (Av någon konstig anledning så finns uteserveringen på plats i drömmen och snöret är förhängt). Paniken tar tag i Helena. Jo kassaapparaten finns, kaffe finns, men inget annat och definitivt inga tillstånd och bara där skulle Helena hellre hoppa i sin grav än att begå regelbrott. Men samtidigt alla förväntansfulla människor som står och stampar och väntar på att få komma in och äta och fika. Och hur har det kommit sig att de dykt upp, har någon fått för sig att vi öppnar på nytt och så har ryktet spridit sig. Eller började det med att två personer stod och tittade och väntade så började människor från ingenstans börja köa bara av slump och på måfå. (Vi har någongång läst om att svenskar är just så, ställ en liten kö på fem personer så börjar det snart ringla sig en kö även om det inte finns något längst fram som påtagligt visar vad man köar till). Helena känner kvalen inför de förväntansfulla människorna som väntar i solskenet. Och till slut är hon tvungen att gå ut, ställa sig på något högt att stå på och tala med hög stämma. -Tyvärr, vi öppnar inte. Och besvikelsen hos skaran är massiv.
 
Jo så sa någon till oss i höstas. -Om ni inte öppnar igen, förstår ni att det kommer att bli en massiv besvikelse i sommar. Och fortfarande ringer glada människor emellanåt och försöker boka bord.
 
Till personer är vi entreprenörer och inga förvaltare. Men samtidigt så jobbar man ju på där man är. Det är inte alltid lätt att göra förändringar och våra satsningar i livet, inte minst denna med att få en dröm i huvudet år 2004 där man ser sig själv ståendes på en skuta byggandes för att det ska bli ett café. Och sedan att man köper en skuta och bygger. Lägger ner flera miljoner kronor och 18.000 arbetstimmar. Samtidigt som man har ett roligt avlönat arbete där man satsar allt och lite till. Hela den byggtiden blir ju också en vardag. Ungefär som att skaffa barn. När du sätter barn till världen så är det egentligen ett entreprenörsskap. Du ska följa dess utveckling och vara starkt bidragande till att en ny människa hela tiden ligger i fas med allt som ligger i ditt ansvar som förälder. Hålles hel och ren. Ges goda värderingar och humanitet. Utvecklas och få kunskap. Bli kärleksfull och social. Lära sig knyta skosnörena, cykla och simma. Föräldraskapet är kanske det största projektet en människa kan ge sig in på. Fantastiskt, vi borde ha medalj vi föräldrar.
 
Så däri menar vi att även ett entreprenörsskap innehåller en vardag, när ledtiden från start till mål blir så lång. Där det finns ett vardagligt inslag.
 
När vi bommade igen restaurangen efter sommaren så var den enda tanken hos Helena att få ett andrum. Tiden före öppnandet, i över sex månader hade varit minst sagt galen. Visserligen höll vi på att dra igång verksamheten. Med mycket pappersexercis. Men bygget var ju hyggligt klart och här tog Tjoppe det största ansvaret att fullfölja. För Helena hade då en galen tid på jobbet där kundordrarna hopade sig från golv till tak och att det låg fokus på att fortbilda sina kära kollegor inför den stundande tjänstledigheten. Det gör gott åt en arbetsplats att bevilja tjänstledigt, något som hon är ytterst tacksam för. För det gör att andra får kliva fram. Först i avsaknad av kossan i båset så börjar andra få plats att ta vid, och blir tvungna att lösa dagens alla puckar. Hur mycket man än visar och förklarar så länge man är kvar så är det först när det blir tomt som man på riktigt lyckas lämna över stafettpinnen. Helenas arbete är roligt, men i perioder rätt körigt.
 
Detta halvår innan tjänstledigheten så brakar Helenas tarmar i hop. Läkarbesök och undersökningar. Tarmarna har vuxit i hop efter alla de bukoperationerna som avslöjas genom ärren på magen. Tarmarna kan inte längre röra sig fritt. De vrider sig och det går inte att få fram och ut det där som vi alla ibland behöver få fram och ut, när vi går på toaletten. Det kallsvettas och fryses i smärta och oron ligger över att detta var ju ett illa tajmat tillfälle att få besvär inför nyöppning av restaurangen. Helena går över på att utesluta en del saker ur kosten. (en apelsin kan vara rena döden när den ska passera, den snurrar upp tarmarna och kan göra tillståndet livsfarligt om det blir helt stopp). Kosten blev mer flytande och lätt för att ge tarmarna dess vila. Vi övervägde att blåsa av restaurangstarten, men bollen med tillstånd och allt möjligt annat var redan rullad. Inte minst ekonomiskt så var vi tvungna att forstätta.
 
Detta halvår innan öppnadet av restaurangen så var Helena ordförande i båtklubben. Och så händer då mardrömmen att ekonomin visar sig släpa, totalt i ett halvår och på vissa plan ett helt år. Hyror står obetalda, ingen skatt eller moms är inbetald. Sköntaxeringsbeslut på 100.000 kronor i månaden och hot om konkurs. Precis före jul, den viktigaste perioden på Helenas arbetsplats. Tårarna rinner uppgivet, att ta över en ekonomi är en sak. Men att hämta upp till synes ett förlorat år är en annan.
 
Med goda relationer till vår revisor, som faktiskt finns så långt bort som i Borlänge. Helena har anlitat dem i sina företag sedan år 2000 då hon drog igång sitt första företag. Så hjälpte de till i den trassliga situationen. Vi har skrivit om det förut i ett inlägg. Och Anika som jobbade där då var bokstavligen den viktigaste personen för Helena det halvåret. Det fanns nästan bara en bojsten och sex-meters djup att välja på. Halv fyra klev Helena upp varje morgon för att jobba med båtklubbens ekonomi, kl 6 på morgonen fram till oftast kvällen så åkte Helena till sitt andra jobb. Och timmarna därefter så blev det återigen båtklubbens arbete samt planering av igångsättande av verksamhet. Dygnets alla vakna timmar arbetades det på, från 03:30 till 21:30 sen var det godnatt. Oftast med papper och annat arbete i famnen. Som en bättre krasch.
 
När man vet att något är helt galet och ändå att det inte går att ändra på i stunden utan att tiden går, då blir man rätt frustrerad. Ting tar tid. Att hitta ny ny kassör visade sig inte lätt. En ny valdes på årsmötet men som efter två veckor kommer tillbaka med pärmarna och lägger dessa i Helenas famn. Precis när vi startat upp restaurangen. Bojstenen och sex meters djup känns återigen som ett alternativ.
Det bränner bakom ögonlocken.
 
Tillslut hittas en ersättare, men restaurangen tar fart och det blir århundrades varmaste och soligaste sommar. Fiskleverans kl 06 och Helena arbetar varje dag till efter midnatt. Tjoppe tar sista disken och städet när Helena kraschat i sängen. Varje dag, Hela sommaren. Det var den mest galna och den mest roliga sommaren där vår dröm slog in i form av att gästerna njöt av vår miljö, vår mat och den härliga marina stämningen. Allt borde vara toppen men Helena var grymt trött.
 
 
Helena skulle varit tillbaka på sin arbetsplats den första september. Men bara känslan svindlade i tröttheten. Stänga för säsongen den sista augusti och tillbaka dagen efter. Hennes chef förlängde tjänstledigheten med ett par månader, fantastiskt omtänksamt och snällt av företaget. Bojstenen kunde stuvas undan ännu en gång.
 
Helena hade fattat beslutet. I avsaknad av kommunalt avlopp så fanns inte förutsättningarna för att driva restaurangen vidare. Tröttheten var gigantisk. Men bygget var klart. Och hon längtade efter det avlönade arbetet med underbara kollegor. Stora organisationsförändringar väntade, passar ju Helena bra, den entreprenörssjäl som hon är. Restaurangen fick stänga och hon återvände till sitt vanliga jobb.
 
Precis innan hon börjar på arbetet så drabbas hon av en ansiktsförlamning. Tjoppe säger en dag -vad har du gjort med ditt ansikte. Helena tittar i spegeln. Sidan hänger, hjärnblödning eller vad är det frågan om. Hon ringer till vårdcentralen och hon får några följdfrågor. Däreftert en tid två veckor bort. Ansiktsförlamningen går tillbaka till största del under närmaste veckan, men det hänger lite ändå. När det är dags för att gå till läkaren så har Helena börjat jobba. Men ingen kan, vill eller möjliggör för att Helena ska lyckas komma iväg på sin läkartid. Kvällen innan får hon ringa och boka av. Det finns för lite personal helt enkelt och driften inför jul och nyöppnandet av ny butik i staden i kombination men ny chef gör att Helenas hälsa får det skjutas på. Och så rullar det på. Med omorganisation, julförsäljning och att försöka få ihop arbetsgruppen och lappa den kompetensbrist som skapats när halva arbetsstyrkan över en natt försvann till ny butik. Det landar aldrig riktig på jobbet av olika orsaker…
 
Så en påtalande trötthet kommer krypandes och så kommer hänget tillbaka i ena ansiktshalvan titt som tätt. Och Helena, från att hållit igång hela dygnet är nu vansinnigt trött och går och lägger sig direkt efter jobbet och sover sen hela kvällen och natten. Tillslut säger Tjoppe ifrån. Lärkarbesök och time-out. Ja det är ju inte så konstigt, man är inte mer än människa. Och man blir ju inte yngre. Och Helena får sova. Under de senaste ett och ett halv året upplever Helena att det varit många ”stolpe ut”, mycket krångel och att istället för hejapå-dunkar i ryggen från omgivningen så har det varit rätt mycket pikande. Många i all välmening, men sammantaget så blir det lite förmycket. Och allt det roliga har överskuggats av trötthet och ”stolpe ut”.
 
Och med detta scenario som facit så föll det sig naturligt att prova lägga ut vårt älskade mästerverk i form av M/S Sunshine till försäljning. Där någon eller några i form av ny kraft kunde bära drömmen vidare. Och där vi såg chansen att för pengarna köpa tid. Tid för att vila upp sig på och tid för att förverkliga nästa dröm i livet. Men det är inte lätt att sälja en sådan här vacker pjäs. Vi har fått några bud men den pengen vi släpper henne för visar sig att människor inte ha. De flesta behöver låna pengar för att få ihop två miljoner, men bankerna lånar inte ut till köp av stora båtar, där man på marknaden över lag inte ser båtar som säkerhet. Nu är fortfarande båten till salu och vi har fortfarande intressenter kvar som kommer och tittar. Men vis av tiden så blir vi nog förvånade om någon kommer och lägger ett bud. Trots att vi haft många många genuint intresserade där flertalet har varit helt underbara människor och som skulle göra båten och restaurangen rättvisa.
 
Vi lovade avslöja vad vi skulle göra härnäst så fort det blev klart. Nu tror vi att det blir den långa vägen till förverkligande. Som många säkert vet så är hela Europa fyllt av kanaler. Du kan gå Kiel-kanalen, Canal du Midi, du kan ta kanalerna från tyskland och komma ut i svarta havet eller nere i Marsielle och ut i Medelhavet. Hela England är fyllt av kanaler och Sverige har Göta Kanal och underbara Dalälven för att nämna några. Vi skulle om vi får båten såld köpa oss tid för att vila upp oss och bli Kanalfarare. Något symbolikt med Helenas tarmar kan tyckas, där de finns som ett virrvarr och där Mag-Tarmförbundets medlemstidning komiskt nog heter Kanalen. Tjoppe har alltid drömt om att gå kanalerna och att i detta, därefter lägga sig för ankare i någon vik, gärna i Medelhavet. Tjoppe bär allergi mot mörka och kalla vinterdagar och det är ett starkt mål att så fort det ges möjlighet att då förlägga sin kropp på annan breddgrad där den gamla slagdängan -Sommaren är kort, blir till en osanning.

 
 
Nu ska vi fortfarande gå i kanalerna och vad det lider hamna i Medelhavet i det blå plurret och bara guppa runt. Men istället planeras det en tur i Kielkanalen på semestern i sommar. Där vi vänder hemåt igen. Tjoppe hatar att vända tillbaka. Och när tjänstepensionen går att lyfta vid 55 om det inte går förr, så sticker vi. Med vår stora båt M/S Sunshine eller om vi bytt till en segelbåt som klarar de mindre kanalerna. För det var så vi hade tänkt, att segla och ta oss fram och tillbaka i de otaliga kanalerna. Drömmarna finns kvar, målet är bestämt och ligger kvar. Men nu blir det nog en period där Helena får koncentrera sig på hälsan och på hur vi hanterar jobb samt den stora skaran av förväntansfulla som hoppas på att vi ska öppna upp restaurangen igen. Först kommer hälsan, och Helena som gärna även vill ha utvecklingsmöjligheter hos sin nuvarande arbetsgivare för utröna vilka möjligheter som finns där. Visar de sig inte infinna sig så behöver entreprenörssjälen få sitt tillgodosett och då får vi lyfta på locket och titta på vilka alternativ som där finns.  Nu ska vi fylla sex år med intressant arbete och meningsfull tillvaro, bra kombinerat med god hälsa långt ifrån båtklubbars raserade ekonomier och dubbelarbete. Nu blir det enkelarbete, om man nu inte räknar med svettiga nätter där Helena tyvärr behöver meddela alla förväntansfulla köande människor att -Nej, vi öppnar inte. Inte detta år iallafall. Vi vet inte så mycket mer. Och kanalerna…ja de får vänta.
 
Skepp o hoj!
 
Tjoppe och Helena

 
 
 
 
 
 

Kapten Kalsong

Nä vi har inte fått ny besättning, men Kapten ombord har så mycket verktyg i sina arbetsbyxor. Och när han åker till båten för att inta lunch eller rast så blir det rätt opraktiskt med byxorna, varför han drar av sig dem och sitter helt sonika i sina kalsonger. Av någon anledning så lyckas alltid Konstruktören komma och knacka på och vad möts han då av. Jo en Ankeborgs-look där Tjoppe står i full yrkesklädesmundering, men utan byxorna på. Efter några gånger så utbrister Konstruktören -Hej, Kapten Kalsong. Så numera går han under benämningen Kapten Kalsong, och Tjoppe verkar rätt så stolt över namnet.
 
I övrigt så står vi fortfarande i vägskälet för vilken väg vi tar in på, målet är klart men utifrån eventuell försäljning så blir det två eller tre vitt skilda vägar för att ta oss till målet.

Ting tar tid, som en god vän till Helena en gång sagt. Och det är så sant. Helena har tyvärr drabbats av en extrem trötthet också som till slut krävdes att farbror doktorn tittade på henne. Infektioner och hårt jobb, kroppen säger ifrån. Och nu vilas det, sömn 13-15 timmar per dygn, där mormor leder sömnligan över sina barnbarn.
 
Vi hoppas att kunna bidra med lite marina tongångar i nästa inlägg, och inte bara om kalsongernas vara eller icke vara.
 
Skepp o Hoj
 
Tjoppe och Helena